СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Учители – прогимназиален и гимназиален етап

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Звезделина Йорданова Братанова Старши учител
Магистър по българска филология
Носител на І ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1991 г.
Силвана Иванова Калушева Старши учител
Магистър по български език и история
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2000 г.
Ратимира Светославова Йоцова Старши учител
Магистър по българска филология
В СУ „Възраждане“ е от 2014 г.
Дафинка Минкова Христова Старши учител
Магистър по български език и литература и по история
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2017 г.

 

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК

Илиана Желязкова Неделчева Старши учител
Магистър по български и английски език
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1994 г.
Лилия Стефанова Радева Старши учител
Магистър по английска  филология
В СУ „Възраждане“ е от 1986 г.
Снежанка Александрова Михайлова Старши учител
Магистър по руски и английски език
В СУ „Възраждане“ е от 1987 г.
Милена Венелинова Венкова Старши учител
Магистър по  английски език
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1998 г.
Невяна Бориславова Георгиева Старши учител
Магистър по немска филология
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.
Марияна Илиева Цвяткова Старши учител
Магистър по   руска филология и история
Носител на ІІ ПКС

В СУ „Възраждане“ е от 1985 г.

 

МАТЕМАТИКА

Антоанета Георгиева Лекова Старши учител
Магистър по математика и информатика
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2003 г.
Геновева Петрова Божкова Старши учител
Магистър по математика и информатика
В СУ „Възраждане“ е от 1992 г.
Виолета Стоянова Георгиева Старши учител
Магистър по математика и физика; информатика и ИТ
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Ваня Петрова Цанева Старши учител
Магистър по информатика и ИТ; физика и математика
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1990 г.
Росица Георгиева Добрева Старши учител
Магистър по математика и информатика
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2008 г.
Милена Димитрова Неделчева Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“
Магистър по  информатика и ИТ
Носител на V ПКС

В СУ „Възраждане“ е от 2012 г.
Наталия Иванова Петрова Старши учител
Магистър по  информатика и ИТ
Носител на ІV ПКС

В СУ „Възраждане“ е от 2010 г.

 

ИСТОРИЯ

Лидия Николова Колева Старши учител
Магистър по история
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1983 г.
Свилена Радославова Златанова Старши учител
Бакалавър по история и география
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1996 г.

 

БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

Зорница Василева Стоилова Старши учител
Магистър по биология и география
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2001 г.
Илияна Симеонова Антонова Старши учител
Магистър по химия и физика
Носител на V ПКС

В СУ „Възраждане“ е от 2001 г.
Мария Ангелова Димитрова Старши учител
Магистър по биология и химия
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Дарина Ноева Гецова Старши учител
Магистър по физическо възпитание и спорт
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1989 г.
Красимир Пейчев Димитров Старши учител
Магистър по физическо възпитание и спорт
Носител на V ПКС

В СУ „Възраждане“ е от 1995 г.
Нивянка Антонова Кирилова Старши учител
Магистър по физическо възпитание и спорт
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.

 

МУЗИКА

Детелинка Георгиева Петрова Старши учител
Магистър по музикална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2001 г.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Ралица Николова Арнаудова Младши учител
Магистър по педагогика на изобразителното изкуство
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.

 

БИЗНЕС ДИСЦИПЛИНИ

Цветелина Радославова Радева Младши учител
Магистър по икономика
В СУ „Възраждане“ е от 2017 г.
Магдалена Георгиева Гецова Старши учител
Магистър по  информатика и ИТ
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1993 г.

 

ФИЛОСОФИЯ

Ивайло Стефанов Стоянов Старши  учител
Магистър по фолософия
В СУ „Възраждане“ е от 2012 г.

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Иван Райчев Царев Старши възпитател
Магистър по български език и литература
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2003 г.
Лейля Невзатова Юмерова Младши възпитател
Бакалавър по български език и литература и по история
В СУ „Възраждане“ е от 2016 г.
Наталия Леонтиевна Драгозова Старши възпитател
Магистър по руски език и литература
В СУ „Възраждане“ е от 2016 г.

 

Facebook

Връщане