СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Графици и финанси

Графици

– Свободни места в паралелките
– Седмична програма І – ІV клас
Седмична програма на V – ХІІ клас
Контролни и класни работи V – ХІІ клас
Консултации и приемно време І – ІV клас
Консултации и приемно време V – ХІІ клас
График за втори час на класа V – ХІІ клас

Самостоятелно обучениe

– Ноемврийска изпитна сесия
Януарска изпитна сесия
Априлска изпитна сесия
– Юнска изпитна сесия
– Септемврийска изпитна сесия

 График за приравнителни изпити 2018/19 г.

Септемврийска сесия

Финанси

– Финансов отчет за 2016 г.

Facebook

Връщане