СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Цели на „Learn to read and read to learn“

Learn to read and read to learn Цели на „Learn to read and read to learn“:
– да проучи ситуацията в партньорските страни по отношение на четивните умения на децата, и да подготви Анализ на необходимостите по темата;
– да разработи редица дейности, целящи подобряване на четивните умения и интереса към четенето;
– да подкрепи учениците в развиване на четенето с разбиране и повишаване на нивото им на функционална грамотност;
– да се споделят добри практики и опит между учителите от партньорските страни;
– да се включат родителите в училищни дейности;
– да се представят целите на проекта и резултатите сред местните общности.

Проблемите, по които този проект работи са:
– непрекъснат спад на функционалната грамотност, според последни проучвания;
– броят на активно четящите деца и на онези, които се интересуват от четенето става все по-малък;
– повишава се агресивното поведение в училище, докато честотата на комуникация очи в очи намалява.

Facebook

Връщане