СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

За контакти

Карта

Русе 7020, ул. „Студентска“ №2

Директор: 082 813 870
Технически секретар: 082 813 874
Заместник-директори УД: 082 813 872; 813 873
Заместник-директор АСД: 082 813 871
Главен счетоводител: 082 813 881; 087813852
Библиотека: 082 813 882
E-mail: souvazrajdane@abv.bg

Facebook

Връщане