Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!