СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Профил на купувача

Процедура по ЗОП на СУ „Възраждане“

„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от ІІІ и VІІ клас на СУ „Възраждане“, град Русе за учебната 2018/2019 година, по обособени позиции“

Решение за откриване на процедура
Обявление за възложена процедура
Договор издателство_Анубис Булвест
Договор издателство_Архимед
Договор издателство_БГ Учебник
Договор издателство_Домино
Договор издателство_Просвета
Обявление за приключен договор за обществена поръчка с издателство Архимед 2
Обявление за приключен договор за обществена поръчка с издателство БГ учебник
Обявление за приключен договор за обществена поръчка с издателство Булвест Анубис
Обявление за приключен договор за обществена поръчка с издателство Домино
Обявление за приключен договор за обществена поръчка с издателство Просвета

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с ID 9038796 от 11.02.2015 г.

„Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „Възраждане“, гр. Русе, ул. Студентска №2

Публична покана
Указания
Образци
Проекто-договор
Протокол
Договор

„Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ и VІ клас на учебната 2017/2018 година“

Документация
Приложения

Facebook

Връщане