СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Прием в пети клас

СУ „Възраждане“ приема ученици след завършен начален етап на образование в пети клас. Училищният учебен план е следният:

Учебен план за 5 клас

Избираеми учебни часове са Математика – 1 час и Български език и литература – 1,5 часа.

Училището разполага с отлична материална база – обновени класни стаи, компютърни кабинети, библиотека, ученически стол. За учениците от пети до седми клас  е организирана безплатна занималня.

Необходими документи за прием в пети клас

Удостоверение за преместване,  акт за раждане /за сверяване на данните/.
Подаването на документи започва от 1-ви юни 2019 г.

Facebook

Връщане