СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Формуляри

Заповед за извиняване на отсъствията

Заявление за извиняване на отсъствия – до класния ръководител

Заявление за извиняване на отсъствия – до директора

Молба за приемане в първи клас

 

Facebook

Връщане