СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Practice Makes Perfect

Ученици и учители от СУ „Възраждане“ започват работа по проект Practice Makes Perfect на европейска програма „Еразъм+“. Това е вторият международен двугодишен проект, по който училището ще работи през тази учебна година.

Учениците  на училище „Възраждане“ ще се включат в разнообразни учебни и културни дейности заедно със своите връстници от Афионкарахисар – Турция и другите партньорски училища от  Укмерге – Начално училище „Укмергес Ужупио“ – Литва,  Средно училище Нучет – Румъния,  Средно общинско училище „Таки Даскало” -Битоля, Македония.

Най-важната част на проект Practice Makes Perfect е, че както учениците, така и учителите ще се учат и ще се усъвършенстват чрез практика. Основната цел е да се направи ученето и преподаването на английски език лесно за ученици и учители.  За да могат днешните ученици  да използват английския език ефективно в реалния живот, не е нужно да им се предоставят  наготово само факти, а трябва тези факти да са съпътствани от  практическа дейност и упражнения. По отношение на принципа „Колкото повече се упражнявате, толкова повече ще научите“, проектът  ще подкрепи учениците  да се учат от живота. В този проект те ще могат да приложат своите знания по английски език в практиката. Това ще бъде възможно с посещение на различни страни, среща с нови хора и опознаването на нови култури. По време на мобилностите ще бъдат организирани  много от дейностите за ученици и учители. Културното взаимодействие ще се осъществява непринудено и естествено.

С този проект учителите очакват  преподаването на английски език да стане още по-интересно, забавно и пълноценно. Чрез използването  на  най-технологичните   и ефективни  ИКТ, WEB 2 инструменти и WEB 3 инструменти се надяват да осъществят по-творческо и градивно образование. При използването в часовете на Flipped,  Classroom, Kahoot, Class dojo, Padlet, Wevideo, Powtoon, Zondle, Voki, Thinglink and Hands-on  ще бъде провокиран  у учениците интерес към английския език. Всяко училище – партньор ще представи методите и технологичните средства, които се прилагат и тестват по време на проекта, ще се обменя постоянно добър опит и практики на съвместни конференции, по време на партньорските срещи, на уебсайта на проекта и на сайтовете на партньорските училища, на Facebook страницата на проекта, на страниците на вестника, който ще се издаде. В тези дейности училищата ще си сътрудничат с регионалните управления на образованието, с местните власти и институции. Чрез дискусии с всички заинтересовани страни и с помощта на пресата, ще представим нашия проект в града.

Facebook

Връщане