СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Когато домашните са прекалено много

Питате се колко домашни са прекалено много? Виждането, че именно домашните са най-полезното занимание за образованието на детето вкъщи, трябва да се споделя с определени резерви – прекалената натовареност създава стрес, а и отделя детето от контакти в семейството.

Предлагаме ви няколко съвета, с които да оптимизирате времето, което детето ви прекарва над учебниците вкъщи (най-вече говорим за по-малки деца).

Отстранете възможностите за разсейване. Говорим за телевизор, компютър, телефон, а ако компютърът е необходим – спрете интернета.

Постоянство.

Добре е да организирате режима на детето си така, че всеки ден в определен отрязък от време то да се занимава с домашните си. В резултат на това, детето няма да се чувства затрупано със задължения през целия ден.

Обърнете внимание на организацията на детето

Пригответе дъвки без захар. Ако детето ви има проблем с концентрацията, предложете му дъвка. Дъвченето помага на концентрацията според някои терапевти. То съдейства да се гори излишната енергия.

Източник: За жената

Facebook

Връщане