СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

SUPEER!

В проект “SUPEER! – Science, Utility, Practice, Experiment, Exploration, Result” на програма Еразъм + СУ „Възраждане“ – Русе ще работи в сътрудничество с 4 европейски училища – Liceul Teoretic „Dante Alighieri“/Букурещ, Румъния/, DIADRASTIKO EUROPAIKO SXOLEIO (Варкиза, Гърция), ISABEYLI ORTAOKULU (Назили, Турция), KAUNO TADO IVANAUSKO PROGIMNAZIJA (Каунас, Литва).

Екипът по проекта

Целта на проект „SUPEER! – Наука, Полезност, Практика, Експеримент, Проучване, Резултат“ е чрез интегриране на неформални дейности и мултикултурен подход педагозите максимално да се доближат до учебното съдържание, усвоявано от учениците в началното училище. Проектът следва отблизо политиката на Европейския съюз за образование, като по този начин се стреми да подобри образователните резултати чрез непрекъснато развитие на основни математически, четивни и научни умения.

Къщата на експериментите

Дейностите са фокусирани върху използването на неформални методи за съчетаване на няколко области, обхванати отделно от класическите програми за образование; това осигурява прилагането на хоризонтален и мултидисциплинарен характер на целия проект. Науките, комуникацията на майчин и чужд език, четенето и математиката, историята и географията, всички заедно с помощта на неформални методи ще се  свържат с нуждите на учениците и ще имат положителен ефект върху развитието на тяхната самоличност. Методите, прилагани в неформалното образование, ще бъдат включени в официалната образователна среда, тъй като те имат по-голяма приложимост и защото чрез тях е  по-лесно за учениците да усвоят информацията.

Природни науки

Проектът ще включва неформални дейности, съобразени със специфичното съдържание на образованието в началното училище, с цел формиране любопитство, за да се открият нови неща, полезни за ученическото ежедневие. Като се започне от подготовката на научни експерименти, подходящи за тяхната възраст, проведени в лаборатории в партньорските училища или външни площи около училищата, в творчески работилници (разказ, оригами , занаяти, градинарство и т.н.), експериментални работилници за разработване на умалени модели на известни местни исторически герои, езикови лаборатории или тематични екскурзии, включващи картографиране, документиране, изследване или упражнения, насочени към развитие на двигателните умения на учениците; проектът ще предложи стари забравени игри, издирени и актуализирани. Всичко това ще бъде допълнено от скаутство, изключително сложна дейност, включваща изпълнението на определени функции като социализация, интеграция, комуникация, игри и отдих.

В час по музика

През 24-те месеца на работа, проектът има за цел да проследи напредъка на всеки ученик чрез централизирани наблюдения на постигнатите резултати от всеки член на целевата група. Ще се водят специални дневници за наблюдение на резултатите.

Facebook

Връщане