СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Учители – начален етап

 Нела Ангелова Радева Старши учител
Магистър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 1997 г.
 Бистра Стефанова Ненкова Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1995 г.
 Стефка Христова Коларова Старши учител
Магистър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 1991 г.
 Весела Николаева Петкова Старши учител
Бакалавър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 1996 г.
 Лозана Георгиева Узунова Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2013 г.
 Мариана Йорданова Дабкова Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2002 г.
 Марияна Великова Братованова Старши учител
Магистър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 1995 г.
 Златка Димитрова Марчева Старши учител
Магистър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2005 г.
 Силвия Иванова Ангелова Старши учител
Магистър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2009 г.
 Валентина Стефанова Йорданова Старши учител
Магистър по начална педагогика
с чужд език
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1995 г.
 Маргарита Лазарова Иванова Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1995 г.
 Цеца Николова Димитрова Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на І ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1993 г.
 Раделина Димитрова Христова Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на ІІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1996 г.
 Мария Славчева Филипова Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1993 г.
 Славина Симеонова Кангалова Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на ІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1991 г.
 Айнур Хюсеинова Алиева Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на ІV ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1998 г.
 Дияна Йорданова Кръстева Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 1993 г.
 Румяна Цветанова Петрова Старши учител
Магистър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2011 г.
 Милена Христова Георгиева Старши учител
Магистър по начална педагогика
Носител на ІІІ ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2007 г.
 Десислава Славчева Стоянова Старши учител
Бакалавър по начална педагогика
с чужд език
В СУ „Възраждане“ е от 2005 г.
 Дияна Любомирова Стефанова Старши учител
Магистър по начална педагогика
с чужд език
В СУ „Възраждане“ е от 2001 г.
 Десислава Младенова Николова Младши възпитател
Бакалавър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2012 г.
 Елена Кирилова Димитрова Старши възпитател
Магистър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2013 г.
 Невена Цветанова Тодорова Младши възпитател
Бакалавър по начална педагогика
с чужд език
В СУ „Възраждане“ е от 2012 г.
 Диляна Младенова Димитрова Младши възпитател
Магистър по начална педагогика
с чужд език
В СУ „Възраждане“ е от 2012 г.
 Росица Красимирова Драгоманска Младши възпитател
Магистър по начална педагогика
с чужд език
В СУ „Възраждане“ е от 2011 г.
 Младен Йорданов Марчев Старши възпитател
Бакалавър по начална педагогика
Носител на V ПКС

В СУ „Възраждане“ е от 2014 г.
 Йордан Георгиев Тодоров Старши възпитател
Магистър по начална педагогика
Носител на V ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2014 г.
 Росица Йорданова Николова Старши възпитател
Магистър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.
 Севдалина Миленова Маринова Младши възпитател
Бакалавър по начална педагогика
с чужд език
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.
 Адрияна Маринчева Томова Младши възпитател
Бакалавър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.
 Полина Трифонова Димитрова Младши възпитател
Бакалавър по начална педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2015 г.
 Мая Светославова Ганева Младши възпитател
Бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2016 г.
 Елица Илкова Канатова Младши възпитател
Бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика
В СУ „Възраждане“ е от 2016 г.
 Нели Михайлова Макарова Младши възпитател
Бакалавър по начална училищна педагогика с чужд език
В СУ „Възраждане“ е от 2016 г.
 Нела Харизанова Гроздева Старши възпитател
Магистър по начална педагогика
Носител на ІV ПКС
В СУ „Възраждане“ е от 2017 г.

 

Facebook

Връщане