СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Прием в първи клас

Трето класиране

Второ класиране

Списък с класираните деца на първо класиране за учебната 2018/2019 г. в СУ „Възраждане“

Броят на паралелките в първи клас е утвърден със ЗАПОВЕД № 638/30.03.2018 г. на директора на СУ „Възраждане“.

Брой паралелки – 5.

Брой на местата в паралелките – съгласно утвърдените нормативни документи.

Избираеми учебни часове: Английски език; Български език и литература.

Подаване на заявления за участие в първо класиране – 25 – 31 май

Обявяване на резултатите  – 5 юни

Записване на класираните деца в училището – 6 – 8 юни

Обявяване на свободните места за второ класиране – 11 юни

Подаване на заявления за участие във второ класиране – 12 – 14 юни

Обявяване на резултатите  – 15 юни

Записване на класираните деца в училището – 18 – 19 юни

Обявяване на свободните места за трето класиране – 20 юни

Подаване на заявления за участие в трето класиране – 21 юни

Обявяване на резултатите  – 25 юни

Записване на класираните деца в училището – 26 – 27 юни

                      Работно време – от 9.00ч. до 17.00ч. без прекъсване

Училището разполага с отлична материална база – обновени класни стаи, компютърни кабинети  за начален курс, библиотека, ученически стол, стаи за отдих, самостоятелно крило от учебната сграда с два физкултурни салона. За децата от първи, втори, трети и четвърти клас е организирана безплатна занималня.

 

Facebook

Връщане