СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Месечен архив: септември 2016

Паралелки – пети клас

сеп.
8,
2016

FB

Списък на учениците в пети клас по паралелки

Паралелки в първи клас

сеп.
7,
2016

FB

Списък на учениците  в първи клас по паралелки Родителска среща – на  07.09.2016 г. от 17.30 часа.

Facebook

Връщане