СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

За учениците

Начален етап

Началната училищна степен в СУ „Възраждане“ обхваща 18 паралелки от I-ви до IV-ти клас, средно с по 20 ученици. Класните стаи са отделени в сектор Д на училищната сграда. Режимът е едносменен, като през цялата година учебните занятия  започват в 8 часа. Училището осигурява  групи ЦДОУД за всички желаещи ученици; специализирана помощ от психолог; възможност за столово хранене. Осигурени са две стаи за отдих за нуждите на групите за ЦДОУД. Часовете по ЗИП/ИУЧ в учебния план са разпределени между основните предмети – български език и литература, английски език, математика и изобразително изкуство.

Прогимназиален етап

Прогимназиалната училищна степен в СУ „Възраждане“ обхваща 10 паралелки от V-ти до VІІ-ми клас, средно с по 25 ученици. Обучението е на едносменен режим и на кабинетна система, като занятията започват в 8 часа. Учебният план включва задължителноизбираема подготовка по втори чужд език – немски или руски език или ИУЧ по Български език и литература 2 часа седмично и по математика – 1 час седмично. Осигурени са  групи за  ЦДОУД за V, VІ  и VІІ клас за всички желаещи ученици.   В училище функционира клуб „Съхрани българското“ с ръководител г-жа М. Цвяткова.

Гимназиален етап

Гимназиалната степен в СУ „Възраждане“ обхваща 8 паралелки от VIII-ми до XІІ-ти клас, разделени в профилите: „Софтуерни и хардуерни науки“, „Предприемачески“,  „Технологичен – Информационни технологии“ и „Технологичен – Стопански мениджмънт“. Профил “ Софтуерни и хардуерни науки“ и „Предприемачески“ е с прием след 7-ми клас, като през първата година от обучението интензивно се изучават английски език, български език и литература и информационни технологии. Възпитаниците ни придобиват специализирани знания в областта на офис приложенията, компютърните мрежи, компютърната графика и анимация, а също и в областта на уеб програмирането и мултимедийните презентации. Целта на  обучението за учениците от профил „Предприемачески “  е  да се превърнат  в ученици- мениджъри и  да бъдат възможно най-близо до реалните икономически условия, да имат практическа насоченост, прекрачваща тесните граници на отделния предмет: Макроикономика, Счетоводство, Финанси, Маркетинг и реклама. Учениците регистрират фирми, подготвят бизнес-планове, провеждат маркетингови проучвания и др.

Facebook

Връщане