СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Материална база – часът на домакина

Пролетно освежаване на училищния двор.

В училището има стая за отдих, която се ползва от групите за целодневно обучение І – ІV клас. От 2017 година обзаведохме още една стая за отдих със средства по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. В тези стаи учениците разполагат с богата библиотека и занимателни игри с образователна цел. След приключване на учебните занимания  учениците четат, рисуват и играят.

Facebook

Връщане