Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане"

ПОБЕДИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“

ПОБЕДИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“

В КАТЕГОРИЯ – ГРУПОВО УЧАСТИЕ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

МАРИЯ ДИМИТРОВА И УЧЕНИЦИТЕ И ОТ Х КЛАС, В СУ “ВЪЗРАЖДАНЕ”, ГР. РУСЕ ЗА ИНИЦИАТИВАТА ИМ ЗА ПО-ДОБРАТА ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗБИРАНЕТО НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Конкурсът е част от проект за обучение по правата на децата, което се реализира от УНИЦЕФ и Заедно в час с подкрепата на Министерство на образованието и науката

Близо 200 ученици и учители от цялата страна се включиха в конкурса “Образование по права на децата” и споделиха вдъхновяващи идеи как образованието по права на децата да стане по-интересно, вълнуващо и полезно. Седем са отличените предложения, които ще получат разпространение на национално ниво на техните идеи и предметни награди – книги, настолни игри или други пособия, свързани с техните интереси.

Целта на конкурса бе да събере предложения за конкретни дейности, които могат да се осъществят в клас, в извънкласните занимания или на ниво училище, така че учениците по-добре да разбират правата, които имат, и съпътстващите ги отговорности и възможностите.

Конкурсът е част от инициатива на УНИЦЕФ и “Заедно в час” за разширяване на възможностите за обучение по права на детето и се осъществява в партньорство с Министерство на образованието и науката. В конкурса можеха да участват групово или самостоятелно ученици и учители, които да предложат практики и уроци, свързани с темата в училище.

В конкурса бяха получени предложения от 47 училища от 28 населени места. Най-силно беше представянето на учителите и учениците от Бургас, Стара Загора и Русе. Най-много предложения и най-сериозна конкуренция имаше в групата на учителите, където бяха получени над 40 разнообразни идеи за дейности с деца и ученици на различни възрасти. Втора по участие беше “смесената” група на учителите и учениците с представители от близо 30 училища. Най-малко на брой – 17, но високо оценени за мотивацията, бяха учениците от прогимназиален и гимназиален етап, които участваха самостоятелно в конкурса.

Стефан Лазаров, координатор и член на журито:

„И ученици и педагози споделят, че правата макар и много важни, са по-скоро непознати за децата и неразбрани от възрастните. Това води след себе си както проблеми за децата, техните междуличностни взаимоотношения така и за същите деца, когато се превърнат във възрастни. Всяка една от споделените идеи в конкурса, както и мислите за ролята на правата са уникални и повече от впечатляващи.”, коментира Стефан Лазаров от екипа на организаторите и част от журито на конкурса.“

По-долу споделяме избрани цитати от предложенията, които разкриват и повече за гледната точка на ученици и учители по темата:

“След като децата са на повече от 18 години, те спират да са деца. Ако до 18-годишна възраст техните права не са спазвани, това може да доведе до неспазване на правилата и законите от тяхна страна.”

Виктория Мирчева, 6 клас

“Пренебрегването на правата на детето често води до трагични последици в социален и битов план. В работата си по тази инициатива се натъкнахме се непълно и неосъзнато до край разбиране, приемане и съпричастие към трудности и специализирани потребности към децата с физически и умствени увреждания, затова чрез нашата идея, ние целим да променим отношението към тези деца, нашето и на обкръжаващите ги.”

Златина Златева, 10 клас,  СУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

“Правата на децата са част от правата на човека. Много често възрастните се отнасят към децата като към хора, които са длъжни да им се подчиняват, считат ги за хора с малък личностен и социален опит и поради това не изслушват мненията им по редица въпроси, касаещи ги или касаещи обществото ни. Много често децата са обект на подценяване, пренебрегване и изключване от правото да изказват свободно гледната си точка и да вземат участие в решаването на социални въпроси.”

Ученици от философското ателие към ЦПЛР “Стара Загора”

„Реално преживяна житейска ситуация ме провокира да осъзная своето незнание за правата ми като дете и за начините, механизмите, чрез които да противостоя на случващото се. Оказа се, че бях усвоил блестящо преподадените уроци за задълженията ми като ученик, но не и онези, другите – за правата ми като дете, ученик, личност. Всъщност бяха ли ми преподадени?!”

Александър Иванов, 11 клас

Сред отличените предложения има упражнения, уроци, игри, работилници, училищни кампании и инициативи.

Всични наградени идеи, както и други предложения с висока оценка от журито ще бъдат споделени през есента в сайта prepodavame.bg