Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане"

Участие в национален конкурс за рисунка на тема „Човекът – свободен и независим“

На 15 юни 2021 г. официално бяха връчени грамоти за участие в национален конкурс за рисунка на тема „Човекът – свободен и независим“-гр. Благоевград, на учениците Симона Иванова от 6В клас и Ана-Мария Кожухарова от 6Б клас.

Също грамота за участието си със снимка на класа, получи и 6А клас от конкурса организиран от „Сдружение-усмивка“-гр. Бургас за „Най-усмихнат клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“.

Инициатор за участията беше г-жа Нели Макарова.