Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане"

Преслав Калбанов от 7б клас с грамота от Държавната агенция за българите в чужбина

филм за Левски

През месец февруари 2021г. Държавната  агенция за българите в чужбина, детска телевизия ,,АЗ МОГА, АЗ ЗНАМ’’ и сдружение ,,АРЛЕКИН’’ организираха инициатива за създаване на филм и песен за Васил Левски. Идеята бе да се даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Апостола на свободата, да се стимулира творческото мислене и изявата на младите, както и възпитание в дух на патриотизъм и активно гражданство.

СУ „Възраждане“ – Русе бе представено от Преслав Калбанов, ученик от 7б клас. Специално за конкурса той написа стихотворение посветено на Апостола, което бе харесано и одобрено от комисията и беше използвано при създаването на филма за Васил Левски. Ученикът бе награден с удостоверение за достойно издържан изпит.

 Васил Левски

Преслав Калбанов VII б клас СУ „Възраждане“-гр.Русе

За чиста и свята република

да погуби себе си, винаги бе готов.

Левски с белите дрехи под знаме зелено,

знаменосец остана во веки веков.

Апостоле – ти ни научи,

що значи да си на жертва готов.

Левски, Апостоле –

ти си нашия първи урок по любов!

Ето списък с участниците: Филмът е създаден от…