Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане"

ПРОЛЕТТА Е ПРЕКРАСНА!

„ПРОЛЕТТА Е ПРЕКРАСНА!“- под този наслов учениците от втори А клас в СУ „Възраждане“ рецитираха стихове, пяха песни, танцуваха и драматизираха приказки. На тържеството на 27.04.2021г. със заглавие  „Отново е пролет“ присъстваха и техните родители, при строго спазване на противоепидемичните мерки. Концертът, подготвен по авторски сценарий  на класния ръководител Лозана Узунова и възпитателя Бистра Ненкова, е посветен на 40-годишнината от основаването на училището.

С „Отечество любезно“  на Ив. Вазов и „Обичам те, мое мило отечество“ на Л. Каравелов започна тържествената част. Пролетта оживя в стиховете на Дора Габе, Ел. Багряна, Ас. Разцветников и В. Петров, рецитирани от децата, както и в песните по музика на М. Аладжем и Д. Спасов, в декорите за сценките и в картините по стените. Учениците влязоха в ролите на артисти – чрез драматизации на българските народни приказки „Хитър Петър“ , „Врабче и лисица“ и на английската народна приказка „Вълшебното дърво“.  Истински се забавляваха чрез танца „Dance, monkey“ и песента на английски „If you are happy“ /“Ако сте щастливи“/.

Пролетта със своята надежда и радостно очакване завладя всички присъстващи на концерта, който е част от дейностите по международния проект „MIND your health“ на програма „Еразъм+“. Европейският проект е свързан с психичното здраве на децата – тема, изключително актуална за времето, в което живеем.

„ПРОЛЕТТА Е ПРЕКРАСНА!“ – така заявиха децата, които въпреки обстановката, въпреки пандемията, въпреки ограниченията искат да са заедно в училище, да учат, да се веселят, да танцуват, да пеят, да играят – за да са здрави и физически, и психически.