Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане"

„Не бъди дърво, засади такова!“

Учениците от 4б клас с класен ръководител г-жа Маргарита Иванова се включиха в благотворителна акция за засаждане на дървета под мотото  „Не бъди дърво, засади такова!“  на сдружение Лайънс клуб – Русе „Сексагинта Приста“ .

 На 13.04.2021г. в двора на СУ „Възраждане“ те засадиха планински ясен, албиция, обикновен явор, американски дъб. В инициативата,  подкрепена от Община Русе, участие взеха г-н Енчо Енчев – заместник-кмет на Община Русе и г-жа Таня Тодорова – началник на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Русе. Инициативата за засаждането на дърветата цели младото поколение да се включи активно в опазването на околната среда и в оформянето на Русе като по-зелен град. Учениците от 4б клас ще продължат да се грижат за дърветата и след тяхното засаждане.

 Събитието е широко отразено в местните и националните медии.

https://rousse.info/%D0%BE%D1%89%D0%B5-48-%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2/?fbclid=IwAR05pv__dSqlbIzV6SBXZNN4pr8DCzdRPGbJmVZPR2K7dVgBlw0MO99KtD8