Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане"

Национално състезание по „Практични финанси“

За първа година ученици от 10 клас – Преслава Желева, Елора Иванова и Елица Кърчева с ментори г-жа Росица Добрева и г-жа Цветелина Радева участваха в състезанието организирано от Джуниър Ачийвмънт и МОН. То е като неразривна част от компетентността „инициативност и предприемчивост“, което цели да мобилизира личния потенциал на участниците, фокусирайки техните усилия върху усвояването на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на класически и актуални проблеми на управлението на личните финанси, включително и чрез използване на новите технологии.

В хода на състезанието ученици и екипи от ученици се конкурират при решаването на комплексен тест и предлагането на решение на казус в областта на управлението на личните финанси, чрез създаване на продукт или услуга предназначени за решаване на конкретни житейски финансови ситуации и вземането на финансови решения.