Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане"

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС за учебната 2021/2022 г.

  • Прием по документи (чрез заявление от родител)
  • Засилено изучаване на Български език и Математика (в 5., 6. и 7. клас)
  • Безплатна занималня за всички желаещи в 5., 6. и 7. клас
  • Включване на учениците в дейности по международни проекти на програма „Еразъм“ + и в клубове по интереси

Заповядайте да разгледате материалната база

Телефон за връзка: 082 813 870,  082 813 872, 082 813 873