СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Финанси

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2019

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2019

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019

Одобрен бюджет на училището в сила от 05.02.2019

Facebook

Връщане