СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Финанси

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2019

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2019

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019

Утвърден бюджет на училището в сила от 10.02.2020 г.

Facebook

Връщане