СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Свободни места в паралелките

Към 31.01.2020 г.

Клас Брой места
1. 5
3. 9
5. 1
6. 3
10. 1
11 а. 5
11 б. 2
12 б. 6

11 а клас – профил „Технологичен – Информационни технологии“

11 б, 12 б клас – профил „Технологичен – Стопански мениджмънт“

Facebook

Връщане