Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Свободни места в паралелките

клас вид на паралелката профил брой места изучаван
чужд език
2 общообразователна   3 АЕ
4 общообразователна   13 АЕ
7 общообразователна   2 АЕ
11 профилирана Софтуерни и хадуерни науки 3 АЕ
12  профилирана Технологичен – ИТ 7 АЕ
12  профилирана Технологичен – Стопански мениджмънт 2 АЕ