Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Защита на личните данни

Длъжностно лице по закона за ЗЛД
​Елена Иванова Златева
За контакти:
телефон: 0882030565
e-mail: ezlatevaa@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ за мерките за защита на личните данни