СУ "Възраждане" - град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!