СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Достъп до информация

Работно време: от 8,00 до 16,30 ч. от понеделник до петък

лице за контакт: Ивелина Денева – зам.-директор АСД

телефон за контакт: 082/813-871; 0878813850

email: souvazrajdane@abv.bg; iv.deneva@abv.bg

Описание на достъп до обществена информация

Вътрешни правила на СУ „Възраждане“ за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за устна форма на заявяване за предоставяне на информация

Заявление до достъп до обществена информация

Тарифи за предоставяне на информация по ЗДОИ

Предоставяне на достъп до служебна обществена информация

Facebook

Връщане