СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Проект „Успех“

Успех

308 ученици от СОУ „Възраждане“ са включени в извънкласните и извънучилищни дейности по проект „Успех“ през тази учебна година. Дейностите стартираха в началото на октомври 2012 г. В училището са организирани 21 клуба, в които участват деца от 1-ви до 12-ти клас. Във всяка група са включени по 15 ученици. Заниманията в клубовете са изцяло съобразени с интересите на децата. Основните цели на проекта са: да се осмисли свободното време на учениците, да бъдат открити нови таланти, да се развият допълнителни знания, умения и компетентности. Проект „Успех“ се стреми да провокира нестандартно мислене, самостоятелност и да формира разностранни умения у подрастващите.

Facebook

Връщане