СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Етикет: "посещение"

Клуб „Моят град – минало, настояще, бъдеще“ в Екомузея

Дек.
18,
2014

FB

На 17 .12.2014 г. учениците от 7 а клас , участници в клуб“ Моят град-минало,настояще,бъдеще“ с ръководител г-жа Марияна Цвяткова посетиха новооткрития Екомузей. Учениците разбраха, че това е най-модерният екомузей в страната, открит е на 29.09 2014 г.

Facebook

Връщане