СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Етикет: "Новогодишно поздравление на директора"

Facebook

Връщане