СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Етикет: "грамоти"

Участие на ученици в национален конкурс

дек.
5,
2014

FB

С настъпването на астрономическата есен стартира и десетият национален конкурс на МОН, Община Севлиево, Националният дворец на децата, Училищно настоятелство – Севлиево и ДК „Йовко Йовков“ под надслов „Златна есен – плодовете на есента“.

Facebook

Връщане