СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Ученически съвет 2016/17

Ръководство на Ученическия съвет

– председател: Калина Янкова – 10 „А“
– заместник-председател: Милена Петкова – 10 „Б“
– секретар: Диляна Георгиева – 11 „Б“

Прогимназиален курс

– председател: Инна Барански – 7 „Б“
– заместник-председател: Никол Некезова – 6 „Б“
– секретар: Яни Проданов – 8 „Б“

Комисия по организация на вътрешния ред

– председател: Теодора Александрова – 6 „А“
– заместник-председател: Василена Петрова – 8 „А“
– членове: Наталия Бонева – 8 „Б“

Комисия „Училищен културен живот“

– председател: Гизем Сейдалиева – 10 „Б“
– заместник-председател: Биляна Димова – 8 „А“
– членове: Михаела Илиева – 12 „Б“; Калоян Георгиев – 6 „В“

Комисия „Реклама и компютърен дизайн“

– председател: Илиан Георгиев – 12 „А“
– заместник-председател: Александра Йорданова – 12 „А“
– членове: Свилен Тодоров – 10 „Б“

Комисия „Спортни изяви и туризъм“

– председател: Мартин Атанасов – 12 „А“
– заместник-председател: Преслав Папарков – 8 „Б“
– членове: Даниел Денев – 10 „Б“; Ивайло Попов – 11 „Б“

Последна промяна: 22.02.2017 г., Илиан Георгиев

Facebook

Връщане