СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Прием след седми клас

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017 – 2018 г.

Редът за приемане и записване на ученици е утвърден със ЗАПОВЕД № 620/04.04.2017 г.

  1. 1. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Срок на обучение: 5 годиниИнформационни технологии

Приемни изпити: от резултатите по НВО – Математика + НВО – Български език и литература.

Профилиращи предмети:

 

Балообразуване:

Удвоеният резултат от НВО по математика, удвоеният резултат от НВО по БЕЛ, оценката по математика от свидетелството за основно образование и оценката по ИТ свидетелството за основно образование – максимален бал 36.

Интензивно се изучава Английски език в VIII клас – 18 часа седмично, а в останалите класове е профилиращ предмет.

Като II чужд език учениците избират между Немски и Руски език.

Записалите се в тази специалност придобиват специализирани знания в областта на компютърните мрежи, офис приложенията, компютърната графика и анимация, а също и в областта на Web програмирането и мултимедийните презентации. С учениците работят преподаватели с богат професионален опит в областта на информационните технологии и информатиката. Възпитаниците ни получават отлична подготовка за Държавните зрелостни изпити и кандидатстване във висши учебни заведения.

Учениците могат да работят като системни администратори в банки, хотели, институции, застрахователни компании, рекламни агенти, графични и уеб-дизайнери.

  1. 2. Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език

Срок на обучение: 5 години

Приемни изпити : от резултатите по НВО – Математика + НВО – Български език и литература.

Профилиращи предмети:

 

Балообразуване:

Удвоеният резултат от НВО по математика, удвоеният резултат от НВО по БЕЛ, оценката по математика от свидетелството за основно образование и оценката по География и икономика свидетелството за основно образование – максимален бал 36.

Интензивно се изучава Английски език в VIII клас – 18 часа седмично, а в останалите класове е профилиращ предмет.

Като II чужд език учениците избират между Немски и Руски език.

Акцентът при обучението се поставя върху учене чрез правене. Използват се различни дидактически прийоми. Целта им е учениците- мениджъри да бъдат възможно най-близо до реалните икономически условия, да имат практическа насоченост, прекрачваща тесните граници на отделния предмет: Макроикономика, Счетоводство, Финанси, Маркетинг и реклама. Учениците регистрират фирми, подготвят бизнес-планове, провеждат маркетингови проучвания и др. Така решаването на поставената задача от екипите има своето място в общия пъзел на учебното занятие. Учениците стават активна страна, разсъждават върху учебния проблем, сами търсят решения.

Facebook

Връщане