СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с ID 9038796 от 11.02.2015 г.

„Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „Възраждане“, гр. Русе, ул. Студентска №2

Публична покана
Указания
Образци
Проекто-договор
Протокол
Договор

„Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ и VІ клас на учебната 2017/2018 година“

Документация

Приложения

Facebook

Връщане