СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Експеримент в образователния процес по програма „Erasmus+“ в СУ „Възраждане“

апр.
20,
2017

FB

Поредният експеримент в областта на образователния процес, на преподаването и оценяването на знанията на учениците се проведе в СУ „Възраждане“, което от уч. 2016-2017г. работи по международен проект  “SUPEER! -Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result” на европейска програма „Erasmus+“.

Комбиниран урок по български език  и литература и английски език  на тема „Съществително име. Род и число“ с 4а и 4б клас се състоя на 7 април в аулата на училището. Бяха актуализирани, упражнени и затвърдени знанията за граматическите признаци род и число на съществителното име в българския език и граматическия признак число на същ. име в английския език. Прочетете повече

Представяне на СУ „Възраждане“ пред Европейската комисия в Брюксел и в блога на Русенския университет

апр.
19,
2017

FB

Доц. д-р Д. Павлов, ръководител на Център за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет, представи иновационния лагер на СУ „Възраждане“ от 29 март 2017 година пред Европейската Комисия и още 400 гости в Брюксел. URAK_2017_04_06_Brussels  (виж стр. 14-15) Прочетете повече

Педагози от СУ „Възраждане“ преподават на литовски ученици

апр.
4,
2017

FB

Педагози от СУ „Възраждане“ – Русе участваха в краткосрочно съвместно обучение на персонала в Каунас, Литва на тема „Комуникация на майчин и на чужди езици“ по проект „SUPEER! – Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Results“  на програма „Еразъм +“ от 19 до 25 март 2017г. в Kaunas Tadas Ivanauskas Progymnasium. Прочетете повече

Рецензия на ученическите екипи, участвали в Иновационния лагер на 29 март 2017 година

апр.
2,
2017

FB

Задачата имаше за цел да постави проблемът с доходите в едно домакинство и как отделните членове допринасят за финансовото му благосъстояние. Учениците трябваше да помислят за средства на допълнителни доходи. Прочетете повече

Посещение в Държавен архив – Русе

апр.
2,
2017

FB

По случай Световната седмица на парите от 27.03. до 02.04.2017 г., група ученици от СУ „Възраждане“  от 9 б клас, посетиха Държавния архив- Русе. На 29.03.2017 г. те се запознаха  с различни документи като : Прочетете повече

Благотворителната акция „Сътвори добро“ приключи

мар.
31,
2017

FB

Приключи благотворителната акция „Сътвори добро“. Благодарим на всички ученици, които дариха обувки и други вещи! Най-активни бяха по-малките ученици от 6 „В“ клас. Прочетете повече

Facebook

Връщане