СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Прием след осми клас

 

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017 – 2018 г.

Редът за приемане и записване на ученици е утвърден със ЗАПОВЕД № 621/04.04.2017 г.

1. Профил „Технологичен – Стопански мениджмънт“

Срок на обучение: 4 годиниСтопански мениджмънт

Прием по документи

Балообразуващи предмети:

 

Профилиращи предмети са:

 

Балообразуване:

Утроената оценка по математика от свидетелството за основно образование, удвоената оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование и оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование-максимален бал 36.

 Учениците изучават като I чужд език – английски език и избират като II чужд език между немски и руски език.

Учебните занятия се водят от високо квалифицирани икономисти със сертификат от Колежа на Северозападен Лондон. Завършилите специалността могат да работят като бизнес мениджъри, финансови консултанти, банкови служители, туроператори, търговски представители и др.

Facebook

Връщане