СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Графици и финанси

Графици

– Свободни места в паралелките
– Седмична програма начален курс
Седмична програма на среден и горен курс
Контролни и класни работи
Консултации и приемно време
График за втори час на класа

Самостоятелно обучениe

– Ноемврийска изпитна сесия
Януарска изпитна сесия
Априлска изпитна сесия
– Юлска изпитна сесия
Септемврийска изпитна сесия

 Финанси

– Финансов отчет за 2016 г.

Учебници за учебната 2016/17 г.

Учебници за осми клас – профил „Информационни технологии“
Учебници за осми клас – масова паралелка

Facebook

Връщане