СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Графици и финанси

Графици

– Свободни места в паралелките
– Седмична програма начален курс
Седмична програма на среден и горен курс
Контролни и класни работи
Консултации и приемно време
– График за втори час на класа

Самостоятелно обучениe

 Ноемврийска изпитна сесия
Януарска изпитна сесия
Априлска изпитна сесия
– Юнска изпитна сесия
– Септемврийска изпитна сесия

 Финанси

– Финансов отчет за 2016 г.

Учебници за учебната 2017/18 г.

– Осми клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Facebook

Връщане