СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Държавен план – прием за учебната 2017 – 2018 г.

Заповед за утвърждаване на държавния план – прием

Прием 5 клас

Прием 8 клас

Прием 9 клас

Facebook

Връщане