СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Публикации от Милена Неделчева

Публична изява на клуб «Обичам математиката»

юни
20,
2017

FB

Учениците, участници в клуб «Обичам математиката» подготвиха презентации по предварително зададени от ръководителя теми, свързани с изучавани раздели от учебника за Х  клас.

Свободни места за първи клас

юни
19,
2017

FB

Свободните места след втори етап на класиране на ученици в Първи клас – 13.

СУ „Възраждане“ посрещна гости от четири страни

юни
14,
2017

FB

Вчера,  13 юни 2017 г.,  учениците от  9 “а“ клас в СУ „Възраждане“ посрещнаха гости от Испания, Португалия, Гърция и Италия. Визитата в нашето училище беше свързана с популяризиране на дейности по проекта  Spirit of the Carnival, организиран от Сдружение …Прочетете повече

Класирани в първи клас на втори етап

юни
14,
2017

FB

Списък на класираните в първи клас на втори етап Документи при записване на приет в първи клас ученик: Удостоверение, издадено от ЦДГ или от ОДЗ, за завършена подготвителна група – оригинал Копие на акт за раждане Записване на приетите на втори …Прочетете повече

Свободни места за първи клас

юни
9,
2017

FB

Свободните места след първи етап на класиране на ученици в Първи клас – 51

Класирани в първи клас на първи етап

юни
5,
2017

FB

Списък на класираните в първи клас Документи при записване на приет в първи клас ученик: Удостоверение, издадено от ЦДГ или от ОДЗ, за завършена подготвителна група – оригинал Копие на акт за раждане Записване на приетите на първи етап на …Прочетете повече

Facebook

Връщане