СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Милена Неделчева

В света на вълшебните приказки – „Върти – пух“

февр.
27,
2015

FB
В света на вълшебните приказки – „Върти – пух“
5 (100%) 2 гласа

Как една вълшебна приказка  може да стане още по-интересна и забавна за децата?   По какъв начин може да се провокира въображението на учениците и да се подтикнат те към активно четене и творческо писане?
Как героите оживяват и  децата се потапят в приказния свят?
Какви поуки са извличат неусетно – чрез състезателна игра и екипна работа?       Кога четвъртокласниците се превръщат от читатели в творци -на словото и багрите?

          Отговор на всички тези въпроси даде четвърти Г клас с поредната  дейност по проект  „Уча да чета и чета, за да уча“.  Разделени  на 6 групи, малките читатели се запознаха със съдържанието на българската вълшебна приказка „Върти-пух“.

Всяка група получи по един откъс и  го прочете самостоятелно.

  • След това откъсите се прочетоха разбъркано на глас , според реда на съответната група. Всички слушаха и мислено сглобяваха епизодите на приказката.
  • След разбъркания прочит, отвориха пликовете с останалите епизоди и ги подредиха правилно.
  • Когато групите бяха готови, отговориха на въпроси към съдържанието на приказката, като едновременно си служеха с текста, цитираха, разсъждаваха.
  • В края се направи цялостен изразителен прочит от ученици на последователно подредената епизоди на приказката.
  • На дъската бяха поставени илюстрации по приказката. Учениците ги подредиха според тяхната последователност.
  • С насочващи въпроси от учителя достигнаха до изводи за постъпките на героите и за поуката.
  • В края г-жа Коларова постави задача  в рамките на един месец децата да изработят книжка с приказката, като я оформят по свое желание, без да се ограничават в някакви рамки. Авторската  книжка можеше да бъде индивидуална или екипна работа – по избор.

През месец януари 2015г. учениците представиха своите книжки, изработени с много труд и  въодушевление . Освен добри читатели, четвъртокласниците показаха, че могат да бъдат истински творци – на словото и багрите. През месец февруари бе  организирана изложба във витрината на проект „Коменски“.  Книжките ще бъдат занесени през месец  март от класния ръководител г -жа Коларова на децата от училището в Орадея, Румъния, по време на петата работна среща  на партньорите.

Коментари ()

Предишна

Следваща

Етикети: ,

Facebook

Връщане