СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Магдалена Георгиева

“Представяне на предстоящи интересни моменти от проект INNOVENTER“

май
20,
2018

FB
“Представяне на предстоящи интересни моменти от проект INNOVENTER“
5 (100%) 1 гласа

На 17.05.2018г в РУ ”Ангел Кънчев” се състоя работна среща на тема “Представяне на предстоящи интересни моменти от проект INNOVENTER“, свързани със социално предприемачество. На събитието присъстваха представители на училища в гр.Русе, учители, обучители и експерти от различни неправителствени организации. Представителите на училищата споделиха успешни и полезни практики от своя опит в сферата на социалното предприемачество, като идеите на учениците от СУ ”Възраждане” бяха със силно изразен социален характер и допаднаха най-много на организаторите, а именно екипа на проекта INNOVENTER: доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Емил Коцев и гл.ас.д-р Преслава Великова. С какво се занимава проекта:във връзка с общите потребности и предизвикателства пред Балканско-Средиземноморския регион като бавен растеж, слаба конкурентоспособност, ниско ниво на предприемачество и липса на иновативно обучение по предприемачество в сферата на професионалното образование и неформалното обучение, проектът ИНОВЕНТЕР съчетава силните страни и възможностите на партньорите за справяне с тези предизвикателства чрез създаване на обучителна структурна рамка за насърчаване на уменията и компетенциите на социалните предприемачи.

На събитието Свилен Тодоров от XIБ клас за пореден път бе победител във фотоконкурса организиран от Русенския университет

Коментари ()

Предишна

Следваща

Етикети: , ,

Facebook

Връщане