СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Милена Неделчева

Tранснационална тренировъчна сесия в Букурещ по проект “SUPEER!“

мар.
13,
2018

FB
Tранснационална тренировъчна сесия в Букурещ по проект “SUPEER!“
3.9 (77.14%) 7 гласа

В периода 04.03.2018г.–10.03.2018г. педагози от СУ „Възраждане“ участваха в транснационална тренировъчна сесия на партньорите по проект № 2016-1-RO01-KA219-024769_5  със заглавие „SUPEER! – Science. Utility.Practice. Experiment. Exploration. Result“ на Европейска програма „Еrasmus+”, свързан с използването на неформални методи в училищната образователна среда в начален курс и с мултидисциплинарен подход при преподаване на учебния материал.

На обучението в Букурещ – Румъния  те се запознаха с различни неформални методи на преподаване на учебния материал по чужд и майчин език, науки, математика, история, спорт, изкуства, информационни технологии. Представени бяха алтернативни методи за преподаване на литературен текст на майчиния език. Учителите участваха в интерактивни образователни дейности, свързани с опазването на околната среда /рециклиране на хартия/, съхраняването и популяризирането на различни традиционни занаяти /тъкачество, грънчарство, дърворезба/, конструиране в областта на науките – изработване на калейдоскоп и луноход.

 

В Comana Adventures Park  разгледаха Музея на печатарството и се запознаха с технологиите при печатането на книги, както и с едни първите печатарски машини в Европа. Проведоха се спортни дейности на открито в ски-курорта Azuga в планината Карпати, във физкултурния салон и в басейна на училището.

В гимназия „Данте Алигиери“ – Букурещ педагозите се включиха в тренировъчна сесия по Роботика – учене чрез дейности за програмиране със софтуер от Sphero. Румънските колеги представиха нови дидактически подходи към часовете по история при посещението на Comana Adventures Park  и Църковния музей към манастира в Комана. Състоя се тренинг сесия, водена  от ИТ специалисти в Google за работа с образователната платформа и приложенията на Google – Google в помощ на образованието; решения за управлението на класа.

 

Гостите бяха поздравени с художествената програма „Под чадъра на мултикултурализма“ – песни на румънски, английски и италиански език, румънски и италиански фолклорни танци, латинотанци, съвременна музика.

По време на културната програма беше посетен замъкът в Пелеш и Музеят на чувствата в Котрочене – Букурещ.

 

Екипът на СУ „Възраждане“ взе активно участие в транснационалната тренировъчна сесия, обогати своя професионален опит и обмени полезни дидактически образователни идеи с колегите от другите партньорски училища по проекта от Румъния, Литва, Гърция и Турция.

Коментари ()

Предишна

Следваща

Етикети: ,

Facebook

Връщане