СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Милена Неделчева

Четвърта среща по проект “Practice Makes Perfect“

окт.
26,
2017

FB
Четвърта среща по проект “Practice Makes Perfect“
3 (60%) 6 гласа

  Ученици и учители от СУ „Възраждане“ взеха участие в Четвърта работна среща по  проект “Practice Makes Perfect“ на европейска програма „Erasmus+“ в  Македония.       От 2 до 6 октомври в СОУ „Таки Даскало“ – Битоля,  Радослав Пенев от 6а клас, Венцислав Петков от  6б клас и Иванела Иванова от 8а клас се включиха в разнообразни образователни дейности по английски език и ИТ заедно със свои връстници от Битоля, Нучет и Укмерге – учебни часове, презентации, работни ателиета, образователни игри. Учителите Меглена Христова, Снежана Михайлова и  Милена Венкова, които вече втора година работят по този международен проект в сътрудничество с колеги от Турция, Румъния, Литва и Македония, наблюдаваха уроци по английски език с използване на WEB 2 и WEB 3 базирани инструменти. В  9 клас в урок по английски на тема „National Identity“ беше използвана програмата Kahoot.

     Педагозите и учениците от партньорските държави разгледаха материалната база на училището домакин – физкултурен салон, кабинети по английски език и ИТ, учителска стая, административен сектор. Запознаха се с особеностите на образователната система в Македония и със спецификата на училищата в Община Битоля на организираната в Общината среща с г-жа Снежана Петровска – ръководител на Образователния отдел. Всеки екип от международната делегация разказа за работата си по проекта. Иванела Иванова от 8а клас представи на английски език  град Русе и СУ „Възраждане“ и сподели впечатленията на българските ученици от гостуването им в Македония. Тя подари на Община Битоля алманах и дипляни на училището, сувенири от  България, рекламни материали за Русе.

      По време на деловата част координаторите отчетоха  напредъка на проекта, уточниха детайли по отчетите към Националните агенции, обсъдиха въпроси, свързани с финализирането и разпространението на електронния многоезичен речник. Взето бе решение за датата на следващата работна среща в Румъния.

      По време на тридневното гостуване бяха посетени още две училища в Битоля. В ОУ „Св. Климент Охридски“ беше споделен добър опит при работата по екопроекти и организиране на учебната среда по екологичен начин. Директорката на най-младото в града училище /на 28г./ разказа за обучението на деца със СОП и за целодневната организация на учебния ден. Благодарение на тази форма училището бързо се е развило и е станало много желано от родителите. След разглеждане на богатата съвременна база  учениците и учителите от България, Румъния, Литва и Македония се включиха в комбиниран урок по АЕ и ИТ в 5-ти клас на тема „Изготвяне на здравословно меню за хранене в ресторант“. Българският ученик Венцислав Петков под ръководството на учителя по ИТ от Македония и на учителката по АЕ от Румъния реши електронната кръстословица на АЕ за здравословните храни, с която започна часът. Работи заедно с момчетата от Литва, а след това се включи  и помогна на учениците от македонското училище при изготвяне електронния дизайн на менюто.

     В ОУ „Коле Канински“ педагозите бяха запознати с добри практики при e-Twinning обучението. Г-жа Антомина Неделковска – учител по АЕ- представи разработените и реализирани от нея проекти – In One Empire /2010 /, Drawing for peace /2014/, Our story book /2016/, Andersen’s  Night /2017 /. Бяха обсъдени  e-Twinning партньорства за нови европейски проекти. Делегацията посети многофункционалната спортна зала, в която се провеждат тренировките на училищния спортен клуб „КоКа“ и градски състезания. Педагозите разговаряха с училищния психолог г-жа Аница Златевска и с директора г-жа Лидия Павловска за това, че всяка работа по проекти , всяко общуване и сприятеляване е полезно и усъвършенства педагозите професионално. То е богат опит, който се натрупва и прилага след това в собствената държава и училище.

      По време на културната програма международната делегация посети древния град Хераклея Линкестъс и националния исторически музей в Битоля, както историческия архитектурен комплекс-музей в Охрид,  Самуиловата крепост, църквата „Света София“.

     Особено вълнуващо за учениците бе официалното връчване на сертификатите за участие в четвъртата работна среща по европейския проект “Practice Makes Perfect“ – първи  документ за проведено европейско обучение.  В Битоля българските деца се запознаха със свои връстници от Македония, Румъния и Литва, размениха си сувенири, посетиха заедно учебни часове, включиха се в разнообразни образователни и културни дейности, общуваха на АЕ във формална и неформална обстановка и усъвършенстваха своите езикови умения непосредствено чрез практиката. Научиха повече за страната домакин и за другите партньорски училища и държави, станаха приятели в социалните мрежи и с нетърпение очакват следващата своя среща по проекта в Румъния.

Коментари ()

Предишна

Следваща

Етикети: ,

Facebook

Връщане