СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Магдалена Георгиева

Проект „Обичам природата – и аз участвам“

сеп.
27,
2017

FB
Проект „Обичам природата – и аз участвам“
Оценете това!

През май 2017 година СУ „Възраждане “ спечели проект в Кампания „За Чиста Околна среда – 2017 г. Проектът предвижда създаване на еко зона, алпинеум в училищния двор и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда . В рамките на проекта се предвижда:

 1. Подобряване на хигиената в училищната сграда и училищният двор и район.
 2. Озеленяване на училищните градинки с подходяща растителност, дървета и храсти .
 3. Боядисване на част от училищната ограда и пейки, и оформяне на кътове за отдих чрез доокомплектоване с пейки и други съоръжения.
 4. Мотивиране за доброволен труд на ученици, учители, родители и живеещи в квартала за реализация на дейностите по Проекта.
 5. Провеждане на дискусии по класове, свързани с местни екологични проблеми, с участието на представители на неправителствени еко- организаци
 6. Изготвяне на есета, доклади и научни съобщения свързане с опазването на околната среда, рециклиране на отпадъците ,замърсяване на въздуха и основният проблем – глобално затопляне
 7. Създаване на зелен кът в училището.
 8. Изготвяне на брошура за реализираните дейности;

Предвидените дейности са пряко свързани с образователно-възпитателния процес по човекът и природата, биология и здравно образование.

Цели на проекта:

 1. Формиране на отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки ученик към природата.
 2. Повишаване знанията на учениците в областта на околната среда и формиране на екологосъобразно мислене, култура, поведение и чувство на лична отговорност към състоянието на природата около нас, чрез провеждане на еко дейности.
 3. Развитие на умения, отговорности и поведение, насочени към опазване на околната среда.

Коментари ()

Предишна

Следваща

Facebook

Връщане