СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Милена Неделчева

Краткосрочна съвместна екипна среща – юни 2017г. Варкиза, Атина – Гърция

юни
27,
2017

FB
Краткосрочна съвместна екипна среща – юни 2017г. Варкиза, Атина – Гърция
3.3 (65.71%) 7 гласа

Учители от СУ „Възраждане“ – Русе участваха в краткосрочно обучение  на партньорските екипи по проект “SUPEER! – Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result.” на европейска програма „Erasmus+“, проведена от 12 до 16 юни във Варкиза- Атина /Гърция/.  Цел на срещата беше обмяна на добри практики и приложение на неформални методи и инструменти в областите Математика, Науки и Околна среда.

През първия ден домакините  от частното училище DES – Δ ΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ (INTERACTIVE) Ε ΥΡΩΠΑΙΚΟ (EUROPEAN) Σ ΧΟΛΕΙΟ (SCHOOL)  , представиха уроци STEM в началните класове на английски език.

Децата в групата са билингви и без затруднение се справяха с комуникацията на английски език. В урока учителката насърчаваше учениците да експериментират и да отчитат резултатите след всеки етап.

Важен момент през първия ден от екипната среща е, че България се включи за втори път в инициативата на Световния музей на водата “World Water Museum” . В момента той гостува на гръцкото училище – домакин на срещата. Нашият екип предостави видео за Природен парк „Русенски Лом“, а Р. Петрова изпълни всички изисквания на музея и донесе вода от река Русенски Лом. В “World Water Museum” ще бъде направен химичен анализ на водата и 100 грама от нея ще стане част от световната вода, съхранявана в музея в специален стъклен съд.

     През втория ден на срещата се проведе дискусия между партньорите за обмен на най-добри практики и прилагане на неформалните методи в обучението. Обсъдиха се идеи за виртуални модули и работа в онлайн класове. Представиха се дизайнерски модели, инструменти за творчество в WEB 3.0 среда, дейности на отдела за научно-изследователска дейност на DES. Проведе се дискусия за учебните материали, видеоуроци,  материали за оценяване и учебници, които ще бъдат използвани.

През третия ден от работната среща вниманието беше насочено към неформалните методи на преподаване и инструменти за творчество в WEB 3.0 среда. Партньорските екипи се запознаха с възможностите за дигитално разказване на истории, Microlearning, разширената виртуална реалност /AR-VR/, обърнати класни стаи, интегрирано обучение на съдържание и език /CLIL/.

   В края на деня възпитаниците на училището DES – Δ ΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ (INTERACTIVE) Ε ΥΡΩΠΑΙΚΟ (EUROPEAN) Σ ΧΟΛΕΙΟ (SCHOOL)  –  изнесоха концерт-спектакъл ELEMENTS с мото „Философията не е теория, а дейност“ пред родителите си и пред международните екипи.

   През четвъртия работен ден всяко партньорско училище представи в класовете на гръцкото училище DES специфична учебна област. За постигане  целта на обучение педагозите  използваха неформални методи и подчертаха междупредметните компетенции.

Урок по Математика с тема „Геометрични фигури“  в клас с деца на възраст 7-8 години  изнесе В. Петкова. Структурата и ходът на урока бяха предварително подготвени на английски език и се илюстрираха на интерактивната дъска. Учениците имаха индивидуални задачи да подредят различни модели на танграм, да залепят стикери на работен лист, като отбележат броя на използваните фигури с ∨ или Χ, а след това да самооценят работата си с емотикони. Като междупредметна връзка и емоционален финал на занятието беше предвидена песничка за човече от геометрични фигури.

Вторият урок при второкласници от област „Наука“  на тема „Сезони“  бе изнесен от Л. Узунова. Учениците и класната им ръководителка наблюдаваха презентация за годишните времена, в която се редуваха снимки на сезоните и  3D илюстриране на детските представи с характерните за всеки от тях природни промени. В урока се използва групов подход със състезателен елемент. В трите отбора с по 4 ученика  /Пролет, Лято, Есен и Зима/ имаха сходни задачи – да оцветят определен елемент, да дорисуват, да допълнят пъзел. Децата се заеха с ентусиазъм да изпълнят поставените задачи и с помощта на учителката си и българския екип се справиха  успешно.

В глобална област „Околна среда“ на тема „Опознай природата“ урок в първи клас реализира Р. Петрова.   Тя въведе темата с филм на английски език – „Замърсяване на природата“. Постави задача за групова работа с материали – да се отбележи със стикери ∨ и Χ /правилно и неправилно/ върху картини със замърсяване и опазване на околната среда. Групите трябваше да самооценят работата си. Клипът на песента „Трите екокофи“ на български език привлече вниманието на учениците и те се заеха с изпълнение по групи на последната задача – правилно разпределяне на карти с различни видове отпадъци в цветните кофи за разделно събиране.  Първокласниците показаха отлични знания  за значението и начина на разделното събиране на отпадъци с цел опазване на околната среда.

Гръцките учители и всички деца от класовете, в които бяха проведени уроците,  получиха подаръци от българския екип – български учебници по предметите, по които бяха изнесени уроците, дипляни за Русе, любезно предоставени от Информационния център при Община Русе, картички със забележителностите на Русе, рисувани от българските ученици, диплянки на СУ „Възраждане“, танграми с модели на фигури, картини за оцветяване, етикети с анимационни герои, тетрадки от рециклирана хартия, но най-голяма радост предизвикаха хартиените български знаменца.

Коментари ()

Предишна

Следваща

Етикети:

Facebook

Връщане