СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Илиан Георгиев

Втора работна среща на „Learn to read and read to learn“

мар.
25,
2014

FB
Втора работна среща на „Learn to read and read to learn“
5 (100%) 2 гласа

Партньорите отчетоха извършеното до момента, споделиха своите наблюдения относно ефективността на дейностите, свързани с повишаване на функционалната грамотност сред учениците. Обсъдиха изводите от направените анкети сред ученици, родители и библиотекари за четивните навици на подрастващите. Набелязаха предстоящите през месец април и май дейности и уточниха програмата за третата работна среща в Италия през месец юни. В училищата в Будапеща и в Шалготарян делегациите посетиха часове по унгарски език – четене, унгарски език – писане, история на Унгария, география на Унгария, немски език, английски език, музика, актьорско майсторство. Запознаха се с нови методи на обучение, които унгарските им колеги прилагат, разгледаха материалната база и осъществиха контакти с децата.

СОУ „Възраждане“, град Русе и България бяха представени от директора на училището Станислав Георгиев, помощник-директора и ръководител на проекта Меглена Христова и Таня Борисова – учител по английски език и лице за контакти с чуждестранните партньори.

Като координатор на проекта, СОУ „Възраждане“ организира през месец октомври 2013 г. първата работна среща на партньорите в град Русе, осъществи мащабно проучване сред учениците чрез анкетиране на 9 училищни библиотекари, 945 ученици и 769 техни родители от седемте училища в шестте държави и изготви анализ на потребностите. Анализът определя и какви дейности ще се реализират в бъдеще, за да се мотивират учениците да четат повече и да развиват четивните си навици, как да се включат активно в тази дейност и техните родители и да се повиши функционалната грамотност на подрастващите.

До момента педагозите от СОУ „Възраждане“, работещи с децата от 1, 2 , 3 и 4 клас по проекта, са осъществили девет извънкласни дейности, свързани с четенето. В тях с желание се включиха и родителите на учениците.

За достойното представяне на училището, града и държавата по време на втората работна среща в Унгария ръководството на училището благодари на своите колеги, доказали се професионалисти, и на активните родители, които също осъзнават важността на проблема, свързан с четивните умения, функционалната грамотност и мотивацията за учене.

Директорът Станислав Георгиев сподели, че благодарение на този международен проект работата на учителите и възпитателите от СОУ „Възраждане“ може да се съизмери с работата на педагозите от още шест училища от пет държави и че русенските учители не отстъпват по своя професионализъм на европейските си колеги. А децата, които обучаваме, са нашето най-голямо европейско богатство.

Коментари ()

Предишна

Следваща

Етикети: ,

Facebook

Връщане