СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Илиан Георгиев

Първа работна среща на „Learn to read and read to learn“

окт.
26,
2013

FB
Първа работна среща на „Learn to read and read to learn“
3 (60%) 2 гласа

На 26 октомври се състоя първата работна среща на партньорите по европейския проект „Learn to read and read to learn“, в който СОУ „Възраждане“ е координатор. Проектът има за цел да повиши интереса на учениците към четенето, като ги включва в разнообразни дейности, водещи до подобряване на уменията за четене, както и по-нататъшно развиване техните способности за работа с писмена информация. В детайли бяха уточнени основните дейности, приоритетни за партньорите: лого на проекта – училището в Будапеща, сайт на проекта – училището в Коринос, календар за 2015 г. – училището в Анкара, обобщаване на анкетите на ученици, родители и библиотекари – нашето училище. На следващата работна среща в Унгария през март 2014 г. ще бъдат обсъдени резултатите от плануваните дейности и ще се плануват следващите стъпки по проекта.

Коментари ()

Предишна

Следваща

Етикети: ,

Facebook

Връщане