СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

СУ "Възраждане" | Автор: Милена Неделчева

Пета работна среща – Румъния

апр.
17,
2015

FB
Пета работна среща – Румъния
4.7 (93.33%) 3 гласа

Седем педагози от СОУ„Възраждане“ – Русе, сред които и директорът г-н Георгиев взеха участие в петата работна среща на международния екип, работещ по проект Коменски -„Learn to Read and Read to Learn“ по секторна програма „Учене през целия живот“ .

     Проектът, свързан с четенето, стартира през 2013г. и е с двегодишен период. До момента са проведени четири работни срещи – в България, СОУ „Възраждане“ е координатор, в Унгария, в Италия и в Гърция. На срещата, проведена в град Орадя, Румъния,  от 23 до 28 март 2015г.  педагозите от СОУ „Възраждане” представиха работата си за периода ноември 2014 – март 2015г. по дейностите, предвидени в проектната програма.

   Училището може да се похвали с много и разнообразни дейности, които е реализирало в началния курс на обучение. Работата на ученици, учители и родители беше представена на партньорите от останалите страни – Италия , Унгария ( училища от Будапеща и Шалготарян) , Гърция, Турция, Румъния /домакин на срещата/. Представянето на дейностите беше приветствано  не само от представителите на партньорските институции, а и от представителите на местната власт  – г-н Едуард Фльоря – градски мениджър на Община Орадя, г-жа Даниела Кълинеску – съветник по европейските въпроси на Област Бихор , г-жа Йоана-Паула Кодреан – училищен инспектор в Инспектората на Област Бихор.

     След презентацията с отчета на дейностите българската делегация представи и видеоклипа „Русе- град на свободния дух“. На всички гости на работната среща  СОУ „Възраждане“ с подкрепата на Туристически информационен център към Община Русе раздаде подаръци – рекламни материали за България, брошури и дискове за Русе, дипляни на училището, мартенички и поздравителни картички, изработени от учениците. Във всеки подаръчен комплект за партньорските училища имаше книжки с приказки, буквари, читанки, учебници по роден край, околен свят, математика, изобразително изкуство и музика, предоставени от изд. „Анубис“, изд. „Булвест“ и изд.“Просвета“ – за да се докоснат учениците от другите държави до българските учебници, учебни помагала  и книги. С тези материали ще бъдат обогатени кътове по проекта, каквито е направило всяко партньорско училище.

     Посещението в Националния колеж „Михай Еминеску“, град Орадя     , област Бихор  – Румъния, включваше запознаване с организацията и процеса на обучение по програми, свързани с четенето и дейности, стимулиращи четенето сред учениците. Посетени бяха часове по румънска литература-10 клас, история на града и училището на английски език – 9 клас, урок по логика – намиране на индикативни връзки между румънски и английски език, урок по румънска литература – 6 клас,  урок по химия – лабораторно упражнение -12 клас, състезание по математика и статистика – 10 клас. В предучилищната група педагозите от 7-те училища – партньори по проекта наблюдаваха усвояване на звук и буква Z , при учениците от гимназиалния етап участваха в занятие по история на религията  – използвана беше техниката стъклопис за изработване на икони за Благовещение. Делегациите  разгледаха учителската стая, училищната библиотека и компютърните кабинети в колежа. Наблюдаваха часове по информатика  при големите ученици и по математика – 4 клас – състезание по смятане чрез използване на интерактивна дъска. Запознаха се с работата на ресурсен учител, обучаващ деца със СОП. Присъстваха на занятие, при което деца със СОП рисуваха и чрез обща рисунка изразяваха преживяното при прочита на художествен текст.

   В актовата залата на колежа гимназистите от Националния колеж „Михай Еминеску“ представиха концерт-спектатъл, с който поздравиха гостите на родните им езици с песни и стихове. Българска, унгарска, италианска, гръцка, турска и румънска реч се чу и при изпълнението на химните на държавите на концерт, чийто официален език беше английският. Музикалните изпълнения, театърът на сенките, кукленият и драматичен спектакъл, фолклорните песни и танци от Област Бихор бяха горещо аплодирани от препълнената с ученици, родители и чуждестранни гости зала.

     При посещението във всеки клас педагозите от СОУ „Възраждане“ слушаха с интерес, разглеждаха ученически тетрадки, учебници, методическа литература, карти, постери, афиши, снимаха и поздравяваха учениците и техните учителите. Оставяха  рекламни материали за България и Русе, дипляни на своето училище на английски език, поздравителни картички, книжки с приказки и мартенички, изготвени от българските деца за румънските им връстници. И също получиха много подаръци и ученически послания, които да отнесат в своето училище.

     Топлото посрещане от представителите на местната власт и от жителите на Орадя, професионализмът на румънските колеги, интелигентните и будни ученици от колежа направиха приятно впечатление и оставиха незабравим спомен у педагозите от партньорските училища.

         Смятам, че посещението в Румъния, културната програма   и обмяната на опит с чуждестранните колеги със сигурност ще повлияят на мотивацията и  работата на учителите от СОУ „Възраждане” в дългосрочен план

Коментари ()

Предишна

Следваща

Етикети: ,

Facebook

Връщане