СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Презентация, посветена на 3 март в СОУ“Възраждане“

Презентация по случай 3 март

Презентация по случай 3 март

Пррезентация по случай 3 март в СОУ „Възраждане“

Презентация по случай 3 март
Оценете това!

Коментари ()

Facebook

Връщане